Ramazan Bayramı

Kur’an-ı Kerim’de Allah (C.C) şöyle buyurur: “Nefsini tezkiye eden mutlaka kurtuldu. Allah’ı zikreden, namazlarını kılanlar kurtuldu

            Kurtuluş bayramındayız. Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurur: “Eğer ümmetim Ramazanın kıymetini bilselerdi bütün bir yılın Ramazan olmasını isterlerdi

            Bir Kutsi Hadiste Cenabı Allah (C.C) şöyle buyurur: “Oruç benim içindir. Mükâfatını ben vereceğim” İşte biz böyle bir Ramazanın bayramını yapıyoruz.

            İyd= Arapça kökenli bir kelime olup, Bayram demektir.

İbni Abbas (R.A) Bayramın ne demek olduğunu şöyle anlatır:

 1. Ümmetin topluca sevinçli bulunduğu gün demektir. Halkın neşeli, sevinçli olduğu günlerdir. Bayramda karşılıklı bayramlaşma, kaynaşma olur. Büyükler ziyaret edilerek eli öpülür.
 2. İyd= Bayram denmesi, Allah (C.C) o günleri müminlere neşe, istirahat günü olarak kabul etmesidir.
 3. İyd= Bayramı; kulun dualarının, tövbesinin kabul edildiği, kul hakkı hariç günahlardan arındığı gün demektir.
 4. İyd= Bayramı; Allah’a itaatten Resulüne itaate geçmeye, Ramazan Orucundan Şevval Ayında 6 günlük oruca geçmeye denir

Bayram Gününün Fazileti

Vahhab Bin Münebbih şöyle der:

 1. Allah (C.C) Cenneti bayram Günü yaratmıştır. Onun için değeri ve fazileti yüksektir.
 2. Allah (C.C) Tuba Ağacını bayram günü diktirmiştir.
 3. Cebrail (A.S) Vahiy Meleği olarak Hz. Adem (A.S)’a Bayram Günü gelmiştir. Onun için Allah (C.C) Bayram Gününü böyle özel ve faziletli kılmıştır. Bayram Günü müminler için sevinç. Heyecan, görüşme, tanışma ve sıla-i rahim günü olarak vermiştir.

Bir gün Peygamber Efendimiz (S.A.V) 3 kavmin bayramından kurtuluşundan bahsedince Ashabı İkram (R. Anhüm) hayıflandılar.

 • Ya Rasülullah bizim bayramımız olmayacak mı? Dediler. Çok geçmeden Allah (C.C) bu ümmete 2 bayramı hediye olarak gönderdi.

Üç Kavmin Bayramı:

 1. Birinci bayram, Hz. İbrahim (A.S) Kavminin Bayramı:

Nemrut kendini insanlara tanrı diye taptırıyordu. Gördüğü rüya üzerine tüm erkek doğan çocukları öldürüyordu. Hz. İbrahim’in annesi bir mağarada doğum yaptı ve çocuğu oraya bıraktı. Allah (C.C) o çocuğu korudu. Büyüdüğü zaman babası Azart put ustası yani heykeltıraştı. İbrahim babasının yanındaydı. Nemrutun bayramı vardı. Bütün halk bayrama katılmıştı. İbrahim (A.S) bu bayrama katılmadı ve Kur’an-ı Kerim’de Saffat Suresinin 88 ve 89. Ayet-i Kerimelerindeki ifade ile şöyle dedi: “İbrahim yıldızlara baktı da doğrusu ben hastayım dedi. Böylece İbrahim bayrama katılmadı. Put haneye girdi tüm putları kırdı. Büyük putun başına baltayı asıverdi

Bayramdan dönünce bütün putların kırıldığını gördüler ve Nemruta haber verdiler. Sorgulama başladı. İbrahim’e bunu sen yaptın dediler. İbrahim ise;

Balta kimin boynunda ise ona sorun o yapmıştır” dedi ve ortalık karıştı.

Bu cansız put nasıl kırsın dediler. İbrahim ise;

 • Madem cansız kendilerini koruyamıyorsa neden onlara tapıyorsunuz sizin aklınız yok mu? Dedi.

Bunun üzerine İbrahim’i zindana attılar. Büyük bir ateş yaktılar. Mancınığa bağlayıp ateşe atacaklardı.

Bir güvercin gagası ile su getiriyormuş ve o güvercine:

 • Nereye böyle diye sormuşlar.
 • Ateşi söndürmeye gidiyorum demiş.
 • O ha onunla ateş mi söner demişler.
 • Evet sönmez ancak benim yönüm niyetim belli olur demiş.

Bu gün Müslümanların safı belli değildir. Siyonist israille iş birliği yapıyorlar. Saflar birbirine karışmış belirsiz hale getirmiştir. Sonra yanan ateşe İbrahim’i atmışlar. Ancak Allah (C.C) Halil’i İbrahim’i korumuştur. Kur’an-ı Kerim’de bir Ayet-i Kerime’de şöyle buyurur: “Dedi ki ey ateş İbrahim’i yakma ve selamette kıl” Allah (C.C) ateşe yakma deyince ateş İbrahim’i yakmadı. Yakma özelliği de kaybolmadı.

Nemrut yaptığı kulesinden İbrahim’i ateşin yakmadığını ve annesiyle çayırlarda gezdiğini görünce, bir milyonluk orduyla İbrahim’in üzerine yürüdü. Allah (C.C) bir anda sivrisinek ordusunu nemrutun üzerine gönderdi hepsi helak oldu. Topal bir sivrisinek nemrutun burnuna girdi. 40 günde nemrut belasını buldu. İşte o gün İbrahim’in ve inananların bayramı oldu.

 1. İkinci bayram, Hz. Musa (A.S)’ın Bayramı:

Allah (C.C)’ın emriyle Hz. Musa kardeşi Hz. Harun (A.S) ile firavuna 26 defa tebliğe gitmişti. Fakat firavun hidayete ermedi. Hz. Musa bir bayram günü kavminin sihirbazlarını ve yarış yapalım dedi. Allah (C.C) Kur’an-ı Kerim’de Taha Suresinde bu hadise ile ilgili: “Musa dedi ki; kavmini topla buluşma günü (bayram günü) kuşluk vaktinde insanların toplandığı zaman olsun” buyurur. O gün firavunun 72 sihirbazı iplerini atıyorlar, içlerinde cıva olduğu için ipler yılan gibi hareket ediyor. Fiziki iliz yon. Allah (C.C) vahiy ediyor. “Ya Musa asanı bırak” Hz. Musa asayı bırakınca, asa büyük bir ejderha oluyor ve bütün yılanları yutuyor. Bunun üzerine o gün H. Musa’nın bayramı oldu.

Allah (C.C) firavunun halkının üzerine kızıl yağmur yağdırdı, kurbağa yağdırdı, çekirge sürüsünü gönderdi. Hepsinde de Hz. Musa’ya müracaat ederek kurtuldular.

Hz. Musa kendine inanları alarak Mısır’dan çıktı. Kızıldeniz’e geldiler. Firavunda 800 bin kişilik ordusu ile peşlerinden geldi. Önlerinde Kızıl Deniz arkalarında düşman ordusunu görünce Musa’ya isyan ettiler. Bizi neden çıkardın, biz Mısır’da daha iyiydik dediler. Allah (C.C) Musa’ya vahiy etti. “Asayı denize vur” buyurdu. Musa (A.S) asayı denize vurunca deniz yarıldı ve 12 ayrı yol açıldı.  Onlar geçtiler, firavun denizin kenarına gelince atını zapt edemedi ve atı denize girdi. Tüm kâfirler helak oldu. Bir kavmi, bir insanı Allah (C.C) korursa kimse ona zarar veremez. Firavunun cesedinin bulunduğu şekli ile İngiltere’de bir müzede sergilendiği söyleniyor.

 1. Üçüncü bayram, Hz. İsa (A.S)’ın Bayramı:

Kavmi İsa (A.S)’ı sıkıştırdı. Gökten bir sofra indir de iman edelim dediler. Allah (C.C)

Kur’an-ı Kerim’de Maide Suresinin 114. Ayet-i Kerimesinde bu hadise ile ilgili şöyle buyurur: “Meryem oğlu İsa dedi ki; Ey Allah’ım Ey bizim Rabbimiz! Üstümüze sofra indir. Hem bizim evlerimiz bayram olsun hem de Senden bir mucize olsun” Bunun üzerine Allah (C.C) gökten cennet nimetleri ile donatılmış bir sofra gönderdi. O gün İsa (A.S)’ın kavmi bayram ettiler. Ancak yine de iman etmediler. Bu olay Filistin’de Hz. İsa (A.S)’ın doğduğu Beytüllahim’de geçer.

Hz. İsa ‘A.S)’a inanan 13 havarisi vardı. Bunlardan birisi satıldı, peygamberine ihanet etti. Plan yaptılar. Gece öldürüp çarmıha gereceklerdi. Fakat Allah (C.C) Hz. İsa’yı katına çekti. Allah (C.C) bir Ayet-i Kerime’de bu hadise ile ilgili şöyle buyurur: “O ölmedi ve öldürülmedi, çarmıha gerilmedi. Onların zannından ibarettir. Bilakis Allah O’nu kaldırmıştır” Allah (C.C) Hz. İsa’yı gökyüzüne çektikten sonra O’na benzeyen bir havariyi İsa zannederek çarmıha germişlerdir. Öldürülen hain havaridir.

            Peygamberimiz (S.A.V) bir Kutsi Hadiste Allah’ın şöyle buyurduğunu nakleder: “Ey benim kullarım! Sizler benim için oruç tuttunuz, namaz kıldınız. Artık evlerinize mekânlarınıza dönün bağışlanmış olarak dönün, seçilmiş olarak dönün

Evveli rahmet, ortası mağfiret sonu bağışlanmış olarak Allah’ın bize ikram ettiği bu mübarek günde bayram yapıyoruz.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) Ramazan Bayramı ile ilgili şöyle buyurur: “Ramazan ve Kurban Bayramı gecelerini ihya eden kimsenin kalbi, kalplerin öldüğü günde onların kalpleri ölmez” (Kaynak: İbni Mace – Taberani)

Peygamber Efendimiz (S.A.V) başka bir Hadis-i Şerifte şöyle buyurur: “Rahmet kapıları 4 gecede açılır. O gecelerde yapılan dualar geri çevrilmez. Ramazan Bayramının birinci gecesi, Kurban Bayramının birinci gecesi, Berat Gecesi ve Arife Geceleridir

Diğer bir Hadis-i Şerifte Peygamberimiz (S.A.V) şöyle buyurur: “Şu 5 gecede dualar reddedilmez.

 1. Regaib Gecesi
 2. Berat Gecesi
 3. Cuma Gecesi
 4. Ramazan Bayramı Gecesi
 5. Kurban Bayramı Gecesidir.” (Kaynak: İbni Asakir)

Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurdu: “Birbirinizle ilgiyi kesmeyin. Birbirinize arkanızı çevirmeyin. Birbirinize kin ve nefret etmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Bir Müslüman diğer Müslüman kardeşine karşı 3 günden fazla küs durması helal olmaz

Başka bir Hadis-i Şerifte Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurur: “İki kişi birbirine dargın olarak ölürse cehenneme girmeden cennete giremez. Cennete girseler bile birbirleri ile karşılaşamazlar

 Başka bir Hadis-i Şerifte Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurur: “Bir kimse ilmiyle amel eden âlimi ziyaret ederse Beni ziyaret etmiş gibi olur, sevap alır” (Kaynak: Taberani)

Başka bir Hadis-i Şerifte ise şöyle buyurular: “Müslüman bir kardeşine ikramda bulunan Allah’a ikram etmiş gibi olur

Başka bir Hadis-i Şerifte ise: “Bir kimse bir kayradaki (köydeki) arkadaşını ziyaret ederse Allah (C.C) ona bir melek gönderir. Melek insan gibi görünür ve ona sorar:

 • Nereye gidiyorsun? Ondan bir menfaatin var mıdır?
 • Hayır, Allah rızası için gidiyorum der. Melek ona
 • Haydi, Allah seni bağışladı der

Bayramda Sıla-i Rahim yapılır. Büyükler ziyaret edilir. Elleri öpülür. Anne babalar

ziyaret edilir elleri öpülerek gönülleri alınır. Yakın akrabalar ziyaret edilir. Bayramda ikramda bulunulur. 3 gün bayram yapılır.

            Yalnız oruç bitti artık serbest yer içerim gibi düşünülürse o bayram, bayram olmaz. Allah bana sağlık verdi, sabır verdi, afiyet verdi Elhamdülillah şimdi bayram ediyorum demelidir. Dün aramızda olup ta bugün aramızda olmayanlar var diye düşünmeliyiz.

            Bayramınız mübarek olsun. Allah (C.C) Ramazanı hakkımızda şikâyetçi değil şefaatçi eylesin Allah tekrarını nasip etsin İnşaallah. Amin.

Fi emanillah maas Selame

28.04.2022

Ali Galip DOĞAN/İrşad Dayanışma Vakfı Başkanı

[email protected]

İrtibat Tel: 0.332.352 42 13

GSM: 0.505.772 15 93 – 94

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.