Kırklareli İl Özel İdaresi 2018 yılı bütçesi 58 milyon 500 lira

Kırklareli İl Özel İdaresi 2018 yılı bütçesi 58 milyon 500 lira

Kırklareli İl Özel İdaresi'nin 58 milyon 500 bin TL olan 2018 yılı Hazırlık Bütçesi İl Genel Meclisine sunuldu.

Kırklareli İl Özel İdaresi'nin 58 milyon 500 bin TL olan 2018 yılı Hazırlık Bütçesi İl Genel Meclisine sunuldu.

Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser yaptığı konuşmada, "İl Özel İdaresinin 2018 Yılı Hazırlık Bütçesi, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26, 30, 44 ve 45'inci maddeleri ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 2005/57 sayılı genelgelerine istinaden hazırlanmış olup, yasal süreleri çerçevesinde İl Encümenine sunulmuş ve İl Encümeninin görüş raporu ile de, İl Genel Meclisinin Kasım ayı toplantılarında görüşülüp karara bağlanmak üzere Meclisimize sunulmuştur. Hepimizin bildiği gibi, 2017 yılı başlangıç bütçesi 51 milyon TL'den yılı içinde yapılan ek bütçeler ile toplam 58 milyon 550 bin TL'ye ulaşmıştır. Şu anda bu bütçe imkanları çerçevesinde, İdaremiz Yol ve Ulaşım Müdürlüğünce, 2017 yılında Asfalt Programında Köydes Projesi kapsamında 17 kilometre 1. kat, 32,5 kilometre 2. kat, İl Özel İdaresi programı kapsamında 12 kilometre 1. kat, 71,5 kilometre 2. kat, protokollü işler 1,4 kilometre ve aşılama yapılan işler 2,3 kilometre olmak üzere toplam 136,7 kilometre asfalt kaplama işini tamamlamış bulunmaktadır. 2 adet menfez, 19 köye 19 bin 613 metrekare köy içi parke taşı yapımı ve 5 köye trapez kanal inşaatı tamamlanmıştır" dedi.

İl Özel İdaresi sorumluluk alanında toplam 2 bin 571 kilometre köy yolu ağının mevcut olduğunu da hatırlatan Eser, "Bu yollarda bulunan köprü, menfez, büz geçişleri gibi sanat yapılarında gerekli bakım-onarım çalışmaları yapılmakta olup, 1. derece öneme sahip köy yollarında trafik işaretleme montaj ve montajlı işaretlerin bakım-onarımı yapılarak sağlıklı ve sürekli ulaşım imkanı sağlanmaktadır. Mevcut köy yolu ağının bin 440 kilometresi asfalt kaplamalı köy yolu olup yıl içinde 2 ekiple yama malzemesi ile bakımları yapılmaktadır. Yaz aylarında aşırı sıcaklardan dolayı meydana gelen kusmalara 1 ekiple, yer yer 3 ekiple toz atılarak müdahale edilmektedir. 967 Kilometre stabilize kaplamalı köy yolarının greyderli bakımları, hasarlı bölgelerde malzemeli bakımları yapılmaktadır" diye konuştu.

Köylerin içme suyu problemleri çözülüyor

İl Özel İdaresi Su Kanal Müdürlüğünce 6 adet köyün şebeke hattı yapımı ile içme suyu depo onarımlarının yapıldığını da söyleyen Eser, şöyle devam etti:

"Üç köyümüzün içme suyu sondaj bağlantısı yapımı sözleşme aşamasındadır. Bir köyümüzün içme suyu ilave boru hattı yapımı ile ilgili orman izni alınması süreci devam etmektedir. İki köyümüzün kapalı sistem sulama tesisi yapımı tamamlanmıştır. İki köyümüzde kapalı sistem sulama tesisi yapımı devam etmektedir. Üç köyümüzde kapalı sistem sulama tesisi yapımı sözleşme aşamasındadır. 3 adet köyümüzde hayvan içme suyu gölet yapımı tamamlanmıştır. Beş köyümüzde hayvan içme suyu gölet yapımı ile ilgili orman izin süreci devam etmektedir. Bir köyümüzün kanalizasyon, fosseptik ve arıtma tesisi yapımı tamamlanmış olup, bir köyümüzün de kanalizasyon, fosseptik ve arıtma tesisi yapımı sözleşme aşamasındadır. İnsani Tüketim Amaçlı Sular hakkında 20/10/2016 tarih ve 29863 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre Kırklareli Merkez ve ilçelerine bağlı 179 köyde suyun debisine göre ayarlanabilen otomatik klorlama cihazları ile değişimi ve montajı işlemine başlanılmış olup, Lüleburgaz ilçesi köylerinde 3 adet, Demirköy ilçesi 13 köye 14 adet, Kofçaz ilçesi köylerinde Kocayazı 2.Grup İçme Deposu ile birlikte 16 köye toplam 17 adet klor cihazı takılması sağlanmış olup, Merkez ilçe köylerinde toplamda 11 adet ve Pınarhisar ilçesi köylerinde klor cihazı değişim işlemleri devam etmektedir. İl Genelindeki köylerimizin insani tüketim amaçlı kullanılan sularının yıl boyunca analizi yapılmış ve bedelleri İdaremizce karşılanmıştır. 2017 Yılı içinde köylere, birliklere yardımlar yapılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce ihale ve alımları gerçekleşen çilek, hindi palazı, arıcılık ve kayın mantarı yetiştiriciliği, salma tavuk projelerine maddi destek verilmiştir. Tarihi ve tescilli bir bina olan ve daha önce yangın geçirmiş olan Vali Faik Üstün İlköğretim Okulunda 2 adet ağacın kesilmesi ve Doğalgaz projeleri Koruma Kuruluna sunulmuştur. Doğalgaz projeleri onaylandı ancak ağaçların kesilmesine izin verilmemiştir. Ön cephedeki ağaçların taşınması teknik olarak mümkün olmadığından ağaçların kesilmesi ile ilgili Orman Müdürlüğü ile görüşüldü ve ilgili birimce, sağlıklı ağaçlara ait kesim kararı verilemediği belirtildi. Bahçe duvarları ve cephe onarım projesi tamamlandı. Defterdar Evi inşaat işi tamamlandı. Doğalgaz projeleri Koruma Kurulunda olup, onaylandıktan sonra yapının batı cephesinden doğalgaz tesisatı döşenecek ve uygulama işi tamamlanmış olacak. İlim Yayma Cemiyetinden satın alınan binanın restorasyon projesinde, istenilen değişiklikler yapılarak Koruma Kurulundan onaylandıktan sonra Müzik Evi ve Sanat Uygulama Binası olarak ihale edilecektir. Oklalı Camii restorasyon proje çizimi devam ediyor. Yüklenici firma yapının aplikasyon krokisi, kot kesiti ve vaziyet planını talep etti. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünce hazırlandıktan sonra yükleniciye verilecek. Sinanlı Köyü tarihi Osmanlı Çeşmesi restorasyon projeleri hazırlanma aşamasında olup, İl Genel Meclisine gündeme alınması ile ilgili üst yazı yazıldı. Kocahıdır İlköğretim Okulu binası yapının basit onarım işi için ilgili firmalara teklif gönderildi. Cevap bekleniyor. Yayla Ayçiçeği Okulu Binası Ana Giriş Kapısı Onarımı, konuyla ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşüldü. İlgili birimden yanıt bekleniyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne Emirali köyüne spor sahası yapımı ve Turgutbey köyü spor sahasına soyunma odaları yapımı ile ilgili maddi destek verilmiştir. Trakya Kalkınma Ajansına bu yıl sunulan yürütülen ve tamamlanan projelere de değinmek istiyorum. İlimizde 3 adet güneş enerji projelerinin gerçekleşmesi sağlanmıştır. Trakya Kalkınma Ajansı ile ortak yürütülen Üsküpdere Karıncak içme suyuna Güneş enerjisi panelleri sistemi kurulmuş olup, su deposuna elektrik üretimi başlamıştır. Merkez ilçe köylerde Hizmet Götürme Birliğince Trakya Kalkınma Ajansı ile ortak yürütülen Güneşin Suyla Buluşması projesine köylerin su deposuna elektrik üretimi başlamıştır. Kofçaz İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliğince Trakya Kalkınma Ajansı ile ortak yürütülen Kocayazı köyü içme suyu pompasının elektriğini sağlayacak güneş enerjisi sisteminin kurulması projesine eşfinansman sağlanmıştır. Köylerin su deposuna elektrik üretimi başlamıştır."

2018 Yılı hazırlık gelir- gider bütçesi 58 bin 500 TL

Ziya Eser ayrı, "Kırklareli İl Özel İdaresinin 2018 Yılı hazırlık gelir- gider bütçesi 58 bin 500 bin TL olarak denk bağlanmıştır. İçinde bulunduğumuz yılın gerçekleşme hedefleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Bu hesaplama gerçekleşen son üç yıllık gelir Bütçemizin ortalaması ile 2017 yılı Haziran ayı gerçekleşmeleri doğrultusunda hazırlanmıştır. 2016 yılı kesinleşen özgelirlerimiz üzerinden yapılan hesaplama ile personel giderleri, 23 milyon 360 bin 337 TL, mal ve hizmet alınları 12 milyon 484 bin 77 TL, sermaye giderleri 17 milyon 757 bin 709 TL, transferler 4 milyon 897 bin 877 TL, genel toplam, 58 milyon 500 bin TL olarak ödeneklerin ayrılması sağlanmıştır. Bu Bütçe içinde, İl Özel İdaresi olarak kanunen ayırmak zorunda olduğumuz kanuni payların toplamı 10 milyon 842 bin 915 TL'dir. 9 milyon 502 bin 57 TL'si yüzde 20 ile Milli Eğitim Giderlerine ayrılan paydır. Bu paylar ilgili tertiplerine ayrılarak konulmuştur. Bunun yanında Özel İdare personeli giderlerine, genel yönetimin cari harcamalarına, yasama-yürütme organları hizmetlerine, birliklere ve köylere yapılacak yardımlara ve yedek ödenek tertibine ayrılacak ödenekler tek tek hesaplanarak ayrılmaya çalışılmıştır. Kalan ödenekler, netleşecek 2018 Yılı Yatırım Programında belirlenecek yatırımları gerçekleştirmek üzere, İşletme Müdürlüğüne, Yol ve Ulaşım Müdürlüğüne, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğüne, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne, Su ve Kanal Müdürlüğüne, Güvenlik hizmetlerine olmak üzere ilgili müdürlüklerin bütçelerine dağıtımı yapılmıştır. İl Özel İdaresi olarak bütçe imkanlarımız doğrultusunda, mahalli ve müşterek olmak şartıyla, ilimizin köylerinin imar, yol, su, kanalizasyon, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklendirilmesi, ağaçlandırma, altyapı, yol ve ulaşım ile sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, sosyal hizmet ve yardımlar, ilk ve ortaöğretim kurumlarının bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerekli desteği her zaman sağladık ve sağlamaya da devam edeceğiz. 2018 Yılı İl Özel İdare Bütçesi de bu amaçlar çerçevesinde hazırlanmıştır. İlimize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. İl Genel Meclisimizin 2018 Yılı Bütçe Dönemi çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

İl Genel Meclisinde gurubu bulunan siyasi parti gurup başkanları ayrı ayrı söz alarak İl Genel Sekreteri Ziya Eser'e teşekkür ettiler ve konunun plan bütçe komisyonuna havalesini önerdiler. Meclisin oy birliği ile bütçe üzerinde gerekli çalışmaların yapılması için 2018 bütçe tasarısı teklifi komisyona havale edildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.