Gündeme birde buradan bak!

Hazreti Mevlana’nın Mesnevisi’nden bir hikâye ile yazıya başlayalım…

***

Çinliler kendilerine güvenerek Rumlara karşı övündüler;  "Resim sanatında dünyada bizden daha üstünü yoktur..." dediler.
***

Buna karşılık Rumlar da: "Hayır bu iddianız doğru değildir, biz daha mahir kişileriz..." dediler… Bu iddialar adil bir padişahın kulağına gitti...

***

Padişah; "Ben sizi imtihan edeceğim, bakalım hanginizin dediği doğru..." dedi.
***

Çinliler de Rum diyarının ressamları da hazırlandılar…

***

Çinli ressamlar: "Bir oda verin, ikiye bölelim, her birimiz burada hünerlerimizi sergileyelim, işimiz bitince padişah gelsin baksın ve kimin daha üstün olduğuna karar versin..." dediler…
***

Çinliler, padişahtan yüz türlü boya istediler... Çinlilere her sabah hazineden boyalar verilmekte onlar da bu boyalarla çeşitli resimler süsler yapmaktaydı.
***

Rum ressamları ise: "Pas ve kir giderilmeden ne boya işe yarar ne de resim..." diye düşünüyorlar ha bire her yeri cilalayıp duruyorlardı…
***

Rum diyarının ressamları bu düşünceyle günlerce duvarları cilalayıp durdular... Sonunda her yer pırıl pırıl oldu. Gökyüzü gibi berrak bir hal aldı...
***

Padişaha haber verildi

***

Padişah gelerek önce Çinli ressamların resim yapıp süsledikleri odaya girdi, resimleri gördü, bütün yapılanlar fevkalade şeylerdi… Çinli ressamların yaptıklarını beğenerek takdir eden padişah buradan  Rum diyarının ressamlarının bulundukları tarafa geçti... Bomboştu...

***

Bir Rum ressam odayı ikiye bölen  aradaki perdeyi kaldırıverdi... Çinli ressamların yaptıkları süsler ve resimler bu odanın cilalanmış duvarlarına yansıdı... O odada ne varsa burada da öyle daha güzel ve daha parlak bir biçimde görünmeye başladı...
***

Rum diyarının ressamlarının bulundukları oda dille tarifi mümkün olmayan bir haldeydi ve bu haliyle Çinli ressamların odasından binlerce defa daha güzeldi... Böylece Rum diyarının ressamları bu imtihanı kazanmış oldular…

***

İnsan bir aynadır… Muhatabının hallerini yüzüne ve kendi ruhuna yansıtır...

Hz. Mevlana’nın bunu izah mahiyetinde söyledikleri ne kadar manidardır

***

“ Ey filan; başkasında gördüğün zulümler senin onlara akseden huyundan ibarettir...  Senin nifak gibi, zulüm gibi, bed mestlik gibi varlığın ve benliğin onlara aks eylemiştir... O sensin, ona vurduğun vakit yine kendine vuruyor, o vakit yine kendine lanet ipliği okuyorsun.”

***

Yani: “ Bazı kimselerde bazı münasebetsiz haller görüyor, onlara hiddetleniyor ve zulmetmeye kalkışıyorsun. Hâlbuki onlarda münasebetsiz gördüğün haller hep senin aksinden ibarettir diyor.

***

Enes Bin Malik’ten rivayet edilen bir hadisi şerifte “Mümin müminin aynasıdır” buyruluyor…

***

Şimdi hem hadisi aklına yaz hem de yukarıdakileri zihninde canlandırarak şu içinde bulunmak zorunda bırakıldığının GÜNDEME bir de buradan bak hele...

***

Söyle bakalım kim daha temiz...

Önceki ve Sonraki Yazılar