Giydirin şunları!

Hüsnü Aşk Şairi ve Kulekapısı Mevlevîhanesi Şeyhi Galip Dede’yi bilmeyen yoktur...

***

Bir gün dergaha tuhaf giyimli bir adam gelir…

***

Galip Dede’nin huzuruna alınır…

***

Adam “Efendi Hazretleri” diye Dede’yi selamlar

***

Galip Dede, pür dikkat adamı dinleyerek; “Buyur nedir derdin?” diye sorar…

***

Pejmürdeler içindeki adam, tasavvuf lisaniyle “tecerrüd” etmek yerine, Mevlevî dergâhlarında kullanılan tabir ile Mevlevîliğe intisap edeceğini anlatmak için;

***

Efendim müsaade buyursanız, soyunacağım.” der...

***

Şeyh Galip, adama bakar ki pelâspâreler içinde...

***

Bir ipliği çekilse bin tiresi dökülüyor...

***

Hemen Meydancı Dede’yi çağırır…

***

Şu Can’ı giydiriverin.” der…

***

Şimdilerde siyaset yaptığını zanneden bazı aklı evvelleri izliyoruz…

***

Dervişten farkları yok…

***

Bir ipliğini çeksek bin tiresi dökülecek ama fukaranın kendinden haberi yok…

***

Ağızları ile kulakları arasında bin yıllık yol var sanki…

***

Söyledikleri lafın nereye gideceğini hesap eden yok…

***

Hoş, üst perdeden hamaset o kadar ateşlendi ki…

***

Lafı kimin söylediğine de zaten bakan yok…

***

Ama siyasete soyunduğunu zannedip, profil resimlerini başkalarına kiraya verenler

***

Beyinlerini de uzun süreli icara vermiş gibi davranıyorlar…

***

Birileri çıksa da, siyaset zannedip halkın içinde şu ulu orta soyunanları, Allah rızası için giydirse

***

Bu üslup, bu tavır bu nadanlık ilerde dönüp yine sizi vuracak…

***

Nezaket ve feraset elden bırakılmamalı

***

Gonya tabiri ile “Yallılığa hiç lüzum yok”

***

Sizde bilirsiniz ama, “Gonya ne kanarayı, ne de yallıyı” hiç sevmez…

***

Bizden söylemesi

 

Not: Önümüzdeki iki gün İstanbul’da yapılacak, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin yılsonu temsilciler toplantısına katılacağız. Pazartesi’ye kadar köşenin kepenklerini kapattık.

Önceki ve Sonraki Yazılar