FITRAT

 

Her türün bir fıtratı vardır.

Örneğin, kuşun, dağın, taşın, bardağın, telefonun, bulutun, kalemin, böbreklerin vb..

Fıtrat: Bir şeyin içini açmak, bir tohumun, bir çekirdeğin içindeki hazineyi ortaya çıkarmaktır..

Fıtrat konuşuldukça Allaha nisbet edilerek kullanılır. Fıtrat verme hususunda insanın hiçbir yetkisi yoktur.

İnsan fıtraten verilmiş olanı kullanır. Fıtrat ilahi formattır. Yani türün tamamının ortak kullandığı özellikler vardır bu da fıtrattır.

Çiftci toprağın fıtratını anladığı kadar topraktan verim alabilir.

Biyolog canlının fıtratını anladığı kadar, canlının özelliği keşfedebilir ve çözebilir.

Allah toplumlara da fıtrat koymuştur.

Bir sosyolog toplumun fıtratını anladığı kadar, toplumu anlayıp çözebilir.

Sesin bir fıtratı vardır. Bunu çözersiniz iyi müzisyen olabilirsiniz.

Makine mühendisisiniz malzemeyi iyi tanırsanız, hesaplama fıtratını iyi bilirseniz başarılı olursunuz.

Bir makine üreteceksiniz, makinenin projesini kafanızda oluştururken bütün türlerin (saç, plastik, cam, çelik vb.) fıtratlarını hesaba katarak yaparsınız. Proje de bu makınenin nasıl çalıştığının yani makıne parçalarının fıtratlarının birleşerek ne sonuç çıkaracağının programıdır.

Yani tasarlayan makine mühendisi, yaratılan malzemelerin fıtratını keşfederek ve kendi akıl fıtratını da kullanarak bir fıtrat yayılımını modellemiş, gerçekleştirmiş ve faydalı bir sonuç çıkarmıştır.

Yukarıda belirtmiştik, toplumların da fıtratı vardır. İş dünyasında her işyeri küçük bir sosyal toplumdur. Bu toplumun (İnsandan oluşan Şirketin) fıtratını iyi modelleyen ve yöneten, makinenin fıtratını da iyi modelleyen ve üreten kesinlikle başarılı olacaktır.

İşte bu iki fıtrat durumunu iyi yönetmek Fıtrat Yayılımını iyi Modellemekle gerçekleşir.

Evet, fıtrat bir yayılım gösterir, yani türler birbiriyle birleştiğinde, beraberliğinde bir düzene göre hareket ederler. Bu bir bombada dağılma düzenidir, bir makine de birliktelik düzenidir.

Bu yayılımı insan yapar ve irade sahibi insan ne şekilde fıtrata müdahale ederse, müdahale ettiği şeyin ilerlediği alanın sorumluğu kendisine yüklenir. Edison ampulü bulurken fıtratlara müdahale etmiş ve ezelden düzeni (fıtratı) taktir edilmiş olan şeyi keşfetmiştir.

İnsanlar yoktan bir şey yapamazlar, sadece keşfederler sözünün açıklaması işte budur.

Batı toplumu hem teknolojik fıtrat yayılımlarını, hem de bunu kullanacak insan ve toplum argümanının fıtrat yayılımlarını da iyi araştırıyor. Niyetine göre iyi ya da kötüde kullanıyor.

Peki, biz doğu toplumu ne yapıyoruz?

Şunu yapıyoruz, batı toplumun yaptığı fıtrat araştırmaları ve yayılımlarını kötü bir şekilde kopyalamaya çalışıyoruz.

Yani bu fıtratı yaratan Allah’ı tanıyoruz, biliyoruz ve bize olan yakınlığıyla iftihar duyuyoruz, fakat O’nun yarattığı her türlü fıtrat üzerine hiçbir yenilik, değişim, dönüşüm düşünmüyor sadece bu işi geçmişte yapmış atalarımla övünüp duruyoruz.

Geçmişte Fıtrat Yayılımını biz Modellerdik, insanlık faydası ve adalet inşası için kullanırdık. Ama son yüzyıldır batı dünyası Fıtrat Yayılımını her alanda iyi modelliyor ve insanlığı fesata sürüklemek için kullanıyor.

Evet, değerleri üzerine kalkma zamanı gelen Anadolu insanı, kalk Fıtrat Yayılımını keşfet ve modelle.

Ve bunu sadece Allah için yap.

Haftaya farklı bir bakışta buluşmak dileğiyle,

Saygılarımla.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar