Fıkhî sorular ve cevapları

S.1) Hocam; Bir cenaze olduğu zaman camilerden sala veriliyor. Ölenin kimliği söyleniyor. Dini açıdan bir mahsuru var mıdır? Açıklar mısınız?

C.1).Biz genelde cevaplarımızı Hanefi ve Şafii Mezheplerine göre veriyoruz.

Hanefi Mezhebine göre; vefat eden bir kimseyi duyurmak için radyo, televizyon, facebook veya hoparlörle duyurmak caizdir, bir sakıncası yoktur. Bu ilanlarla yakınlarına eşine, dostuna duyurmak ve Cenaze Namazına katılımlarının sağlanması için uygundur. (Kaynak: İbni Abidin / 602)

Şafii Mezhebine göre; ölen bir kimsenin ölümünü haber vermek, radyo, televizyon veya hoparlörle duyurmak müstehaptır. Bazı radikal gruplar bunlara karşı çıkıyorlar. Ancak bir kaynak ve dayanakları yoktur. (Kaynak: Tenvir-ül Kulüp)

S.2) Hocam: Kabir ziyaretleri yapılır mı? Ölüler ziyaretçileri görür mü, tanır mı? Açıklama yapar mısınız?

C.2).Peygamber Efendimiz (S.A.V) ilk önce kabir ziyaretini yasaklamıştı. Sonradan kabir ziyaretini serbest bıraktılar. Allah (C.C) izni ile; gelenleri tanır ve bilir, hatta ona da dua ederler. Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurdu: “Dünyada iken tanıdığı bir kimseyi bir Mü’mini, kardeşinin kabrini ziyaret eden ve ona selam veren hiçbir kimse yoktur ki kabirde yatan kimse onu tanımasın ve selamını iade etmesin” (Kaynak: Beyhaki)

Ölen bir kimse, hayatta olan bir kimsenin yaptıklarını bilirler. Şayet ziyaret eden iyi amel işliyorsa sevinirler. Kötü amel işliyorsa üzülürler.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurur: “Amelleriniz ölmüş akrabalarınıza gösterilirler. Amelleriniz iyi olursa sevinirler, kötü olursa üzülürler. Allah’ım onları hidayete ermeden ruhlarını alma diye dua ederler” (Kaynak: Ahmet bin Hambel)

S.3) Hocam; Günahkâr ölen kişiler kabirde ne zamana kadar azap görürler? Yoksa Münker ve Nekir Melekleri mi azap ederler? Açıklar mısınız?

C.3) Bu azap işlenen günahın büyüklüğüne göre kabir azabı devam eder. Allah (C.C) dilerse affeder, dilerse azap eder. Bu Allah’ın emrine bağlıdır. Bazılarının azapları kabirlerinde devam eder. Kabirdeki sual haktır. Kabir azabı haktır. Mizan haktır. İnanmayan ahmaktır.

Merhum Halis Kestane Abi şöyle bir olay anlatmıştı. “Bir gün Uluırmak Mezarlığına yeni gömülen bir mevta kabir azabından dolayı tüm mezar halkı rahatsız oluyordu. Hızır (A.S) Hocam geldi dua etti, ben de âmin dedim. Yeni ölen mevtanın sesi kesildi. Ben kabirdekinin halini görünce dayanamadım.  3 gün baygın kalmışım

Evliyaullah’ın ilk basamağı kabirde mevtaların haline vakıf olmaktır.

S.4) Hocam; 9 yaşında bir oğlum vefat etti. Birisi rüyasında görmüş, kabir azabı çekiyormuş. Ben ne yapayım ki oğlum azap görmesin. Tavsiyenizi bekliyorum.

C.4) Akıl baliğ olmayan, buluğ çağında olmayan bir çocuk ölünce kabir azabı görmez. Çünkü buluğ çağına ermeden ölenler üzerine namaz, oruç, zekât ve hacc farz olmamıştır. Bundan dolayı o yaşta ölenler kabir azabı görmezler. Siz müsterih olunuz.

S.5) Hocam; Öleni mezar sıkıştırır diyorlar. Ne dersiniz?

C.5) Kabrin ölüyü sıkıştırdığına dair rivayetler vardır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurur: “Kabir azabından, sualinden kurtulan olsaydı Sa’d bin Muaz kurtulurdu. Kabir onu bir sıkıştırdı, sonra bıraktı gevşetti” (Kaynak: Taberani)

Peygamber Efendimiz (S.A.V) diğer bir Hadis-i Şeriflerinde ise: “Kabir; imanı kâmil olanların kabri cennet bahçesinden bir bahçedir. Ameli kötü olanların kabri ise cehennem çukurlarından bir çukurdur” buyurdular.

S.6) Hocam; Ticaretle meşgulüm. Kazandığımdan arsa aldım. Bunun zekâtı var mıdır? Açıklar mısınız?

C.6) Alınan arsa imar planı içindeyse ve kâr maksadı ile alınmışsa, satmak için alınmışsa onun değeri üzerinden zekât verilecektir. Aksi halde bazılarına zekât vermemek için arsa alır, zekât kaçırarak kötü yol açmış olur.

Ancak öyle değil de oğlu kızı için ev almışsa onların zekâtı yoktur. Ancak kiraya verirse aldığı kiranın üzerinden bir yıl geçtikten sonra zekât verilir. Zekât yılı dolunca elindeki malla beraber o arsanın da zekâtını verir.

S.7) Hocam; Biz bir şirkette ortağız. Fabrikada mal üretiyoruz. Geçen yıl fabrika müdürü haberimiz olmadan ortadan zekât vermiş. Bu zekât zekât yerine geçer mi?  Önemli olduğu için soruyoruz.

C.7).Yönetim Kurulunda kongre esnasında tüm ortaklardan sizlerin adına zekât vereceğiz Siz buna izin veriyor musunuz? Diye izin almışsa Zekât tamamdır. Sizden izin alınmadan zekât verilmişse siz zekât vermiş olmazsınız. Yani zekât borçlususunuz. Fabrika müdürü kârı hesaplar hisse sahiplerinin hissesine göre zekâtı ortaya koyar, ortakların hissesine düşenlerin zekâtını verir. Hisse senedi sahiplerinden izin alınmadıkça şirket başkanı veya genel müdürü buna dikkat etmeleri gerekir.

S.8) Hocam; Ulusal bir kanalda zekât verirken altından verilecek. Malın yerine para vermek caiz olmaz diyor. Ne dersiniz?

C.8) Hanefi Mezhebine göre; Tüccar malının zekâtını malından veya nakit paradan verebilir. Malın değeri kaç kilo altın eder, altının gram fiyatı neyse hesap edilerek nakit paradan verilebilir. Zekât vermekte serbesttir. Altın da verir mal da verir, nakit para olarak ta verir.

Şafii Mezhebine göre; Ticaret mallarının değerini bularak, değerlendirilen paradan zekâtını verir. Mal hangi paraya göre değerlendirilmişse o para üzerinden zekât verilecektir. (Kaynak: M. Konyevi; Fetvalars. 285)

S.9) Hocam; Evinize girerken selam verilecek diyorlar. Evde kimse yoksa kime selam vereceğiz? Kimlere selam verilmez. Açıklar mısınız?

C.9) Evet! Evimize girerken selam vereceğiz. Çünkü orada melekler vardır.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurur:

A) “Evine girerken selam veren kişiye Allah (C.C) kefil olur”

B) “Mescide giden kimseye Allah (C.C) kefil olur”

C)Allah yolunda cihada çıkan kişiye Allah (C.C) kefil olur

Eve girenken selam vermeyi Allah (C.C) emrediyor.

Allah (C.C) Kur’an-ı Kerim’de Nur Suresinin 61. Ayet-i Kerimesinde şöyle buyurur: “Allah ve Rasülünün emirlerinde hikmetler vardır

Şu kimselere selam verilmez:

1- İçki içenlere selam verilmez.

2- Tuvalette ve banyoda olanlara selam verilmez.

3- Kur’an-ı Kerim okuyana selam verilmez. Kur’an-ı Kerim okunurken dinleyenlere de selam verilmez.

4-  Ezan okuyana selam verilmez.

5- Müslüman olmayanlara selam verilmez.

6- Kumar oynayanlara selam verilmez.

7- Ağzında sigara olanlara veya ağzında lokma olanlara selam verilmez.

S.10) Hocam; Güçlü olanlar zayıfları eziyor, savaşlar oluyor. İslam’da savaş ne zaman ve nasıl yapılır. Açıklar mısınız?

C.10) İslam’da cihad vardır ve farzdır. Kur’an-ı Kerim’de 500’e yakın cihad Ayeti vardır. Vakti miktarı olmayan emir cihattır. Cihad 7’den 70’e ve dahi 90 yaşına kadar farzdır.

Cihatta şu metotlar vardır:

A) İlk önce tebliğ edilir.

B) İslam’a davet edilir.

C) Barış teklif edilir.

D) Cizye verilmesi teklif edilir. Yani barış yapılır ancak İslam Devleti belli miktarda vergi alır.

E) Hiç birini kabul etmezlerse o zaman savaş olur.

Savaşta neye dikkat edilir:

A) O beldenin ileri gelenleri bertaraf edilir. Oradaki halk İslam’a davet edilir. Zorla Müslüman yapılmaz.

B) Kadınlara, çocuklara, mabetlere dokunulmaz.

C) Hastanelere dokunulmaz.

D) Sivil halk korunur.

E) Hayvanlara mahsullere ağaçlara dokunulmaz.

F) Esir olanlara iyi muamele edilir.

G) Ölülere işkence yapılmaz.

İlginç bir savaş araştırması paylaşacağız:

İnsanlık tarihini araştıran araştırmacı bilim adamları 5.500 yıllık bir araştırma yapmışlar, 15.000 büyük çarpışma olmuş, 300 yıl savaşsız geçmiş kalan 5.200 yıl savaşlarla geçmiş.

- I. Ve II. Dünya Savaşlarında 65 milyon insan ölmüş, daha çok sivil insanlar ölmüş

- Çanakkale savaşlarında resmi rakamlara göre 250 bin şehit vermişiz. Gayri resmi rakamlara göre 450 bin şehit vermişiz.

- Bu savaş emperyalistlerin sömürü ve menfaati için yapılmıştır.

- Emperyalist A.B.D Japonya’ya attığı atom bombasında 300 binden fazla sivil halk ölmüş 500 binden fazla insan yaralanmış sakat kalmıştır.

Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in sağlığında yaptığı savaşlar hep müdafaa savaşları olmuştur. 10 yıllık İslam Fütuhatı zamanında verilen şehit sayısı 120’dir.

Bu emperyalist sömürücüler Afganistan’ı, Irak’ı, Suriye’yi, Libya’yı sömürdüler. On binlerce masumun kanına girdiler.

Ukrayna’ya karşı Rusya’yı kışkırttılar. Başta A.B.D olmak üzere Ukrayna’yı yalnız bıraktılar. 

Fi emanillah maas Selame

28.02.2022

Ali Galip DOĞAN/İrşad Dayanışma Vakfı Başkanı

[email protected]

İrtibat Tel

0.332.352 42 13

0.505.772 15 93 - 94

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.