Ev Sahibinin Canı!

Bugün yazmayı istediğimiz konu yardımlaşma duygusu…Nefsimize ne kadar zor gelir… Birinekazancımızdan bir şeyler vermek…

***

Nerdeyse vereceğimiz şeyle helalleşirizAllah’ın rızasını kazanmanın zorluğu da buradadır…

***

Zor olan ile rıza kazanılır…

***

Vermek büyük olmanın, cömert lafzının, kerem sıfatının sırrıdır aslında… Allah herkese vermeyi nasip etmemiştir… Çoğumuz kolayca veremez…

***

Bir insanın hiçbir gelecek endişesi duymadan, "ihtiyacından arta kalanını" Allah yolunda harcamasının karşılığında, Allah ahrette bu kişiye cenneti, dünyada ise harcadıklarının yerine bir başkasını vermeyi vaat eder… Buna İNFAK diyoruz…

***

Kur’an’da mesele ne kadar net anlatılıyor;

De ki: "Şüphesiz benim Rabbim, kullarından rızkı dilediğine genişletip yayar ve ona kısar da. Her neyi infak ederseniz, O (Allah), yerine bir başkasını verir; O, rızk verenlerin en hayırlısıdır." (Sebe Suresi,39)

***

"Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak edenler; kesin olarak zarara uğramayacak bir ticareti umabilirler. (Fatır
Suresi
, 29)

***

Konuyu bir Acem (İran) Hikâyesi ile pekiştirelim

***

Bir dilenci Isfahan zenginlerinden birinin evine gelip kapıyı çaldı ve bir şeyler istedi… Ev sahibinin dilenciye bir şeyler verme konusunda isteği çok zayıftı

***

İsteksizce uşağına seslendi :

- Mübarek; Kamber'e söyle, Kamber de Yakut'a söylesin, dilenci için bir şeyler hazırlasın

***

Dilenci bu isteksizliğe dayanamadı ve ellerini gökyüzüne açarak;

- Allah’ım, Cebrail'e söyle, Cebrail Mikail'e, Mikail, İsrafil'e, İsrafil de Azrail'e ev sahibinin canını alsın!

***

Hz. Mevlana verirken içinde bulunmamız icap eden ruh halini ne güzel ifade ediyor; “Cömertlikte akarsu gibi olunuz

***

Akarsu; coşkuyu ve devamlılığı anlatır… Hayır ve hasenatlarımızı da buna göre tanzim etmeliyiz…

***

Allah şimdiden kabul etsin…

Önceki ve Sonraki Yazılar