Dünya Hayatı Çok Kısadır

Sular hep aktı geçti

Kurudu vakti geçti

Nice han, nice sultan

Tahtı bıraktı geçti

Dünya bir penceredir

Her gelen baktı geçti

Yunus Emre

Bu dünyada ölmeyen, eskimeyen, kutumayan, yıkılmayan yoktur.

‘’Her gün geçip gittikçe seninde birazın gider’’ (Hasan Basri Haz.)

Hz. Nuh a.s. en uzun yaşayan insan ve peygamber olarak 950 sene yaşamıştır. Sonuç olarak yine dünyadan ayrılmıştır. Ne kadar yaşarsak yaşayalım dünya hayatı hep gelip geçici ve kısadır. Sonu vardır. Sonlu bir şey insana uzun gelmez. 

Dünya hayatı uyuyup uyanmak kadar kısadır. Yaşadıklarınız bir rüya kadardır.

Kehf suresinde hayatın kısalığı ayetle açık bir şekilde verilmiştir. ‘’Dedi ki: “Yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız?” Dediler ki: “Bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık, sayanlara sor.” Dedi ki: “Yalnızca az (bir zaman) kaldınız, gerçekten bir bilseydiniz, Bizim, sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten Bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız?’’

Allah kullarına bu hayatı geçici olarak verdi. Ashab-ı Keyf’te bizlere dünya hayatının kısalığını anlatan bir ders verir, dünyada uykuda olduğumuzu ve uyanacağımızı anlatır. Ölüm bir uyanıştır. Yaşadıklarımız bir rüya.  Gafletten kurtulanlar kazanacak.  Ömür bir gün ya da bir günden daha kısa olacak.

Uyudular uyandılar

Ashab-ı Keyf onlara verilen görevi en güzel şekilde bitirip gerçek hayata döndüler. Onlar mağaraya değil, Allah’a sığındılar. Her gelen bir amaç için bir görevle gelir. Görevini kimisi tamamlar göçer kimisi tamamlamadan göçer. Ama herkes bir misafir gibi gelir ve evine geri döner.   

Dünya hayatı bin yılda yaşasanız yine azdır. Yetmez. Dünya için gerekenden fazla çalışıp ahireti unutmak, gelen musibetlere takılıp kalmak  ebedi hayata açılan pencereyi görmeden uyanmaktır. 

Bir misafir ev sahibinden ne kadar hürmet görüyorsa o da o kadar ev sahibine hürmet eder. Bu dünyaya gönderen bize hürmet ettiğine göre bizde tüm evrenin sahibine hürmet ederek ve bizden istediklerini yerine getirerek geri dönmeliyiz. 

Sonuç olarak bu dünyadan götüreceklerimiz biriktirdiğimiz mallar değil, yaptığımız iyilikler ve güzel işler olacak.

Önceki ve Sonraki Yazılar