Bit-li- Paşa!

Geçen dost meclisinde sohbet esnasında entresan isimler açtılar...

***

Falan, filan yere getirilmiş, filanda falana bağlanmış... Yahu hani liyakat, hani o makamı deruhte edecek erdem” diye...

***

Laf uzadı gitti...

***

Neden bu işlerin başımıza geldiğinin, bir nevi muhasebesi gibi sohbet devam etti durdu...

***

Bunlar konuşulurken, bahttan, kimse dêm vurmadı... Aşağıdaki hikayeyi anlattık haziruna... Mevzuu ve bugünkü durum gayet net anlaşıldı...

***

Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han düşüncelidir...

***

Kızı Mihrimah Sultanı, zeki, hırslı ve geleceği parlak bir devlet adamı olan Rüstem Pasa’ya vermek ister ancak kararsızdır...

***

Rüstem Paşa bu sırada Diyarbakır Valisi...

***

Saraya damat olacağı duyulunca hakkında bir sürü dedikodu üretilmiş...

***
Bunların en önemlisi, Rüstem Paşa’da
cüzzam hastalığı bulunduğu iddiası, Padişahı derin derin düşündürmekte...

***

Kanuni, sarayın hekimbaşını çağırarak cüzzam hastalığının en çok tanınan belirtisinin ne olduğunu sormuş...

***

Hekimbaşı, cüzzamlı bir kimsede BİT barınamayacağını söylemiş...

***

Bunun üzerine Diyarbakır’a adamlar gönderilmiş... Bunlar gizlice Rüstem Paşa’nın çamasırlarını kontrol etmişler ve bu sırada bir bite rastlamışlar...

***

Padişahım müjde, Paşa'da bit bulduk” haberi ulakla Diyarbakır'dan, Topkapı Sarayı'na salınmış...

***

Böylece Rüstem Paşa’nın cüzzamlı olmadığı anlaşılmış... Mihrimah Sultan ile evliliklerine padişah buyruğu ile karar verilmiş...

***

Bu olay üzerine, Paşa’nın siyasi düşmanları tarafından yazılan/yazdırılan şu beyit dilden dile dolaşarak günümüze kadar gelmiş...

***
“Olacak bir kimsenin
bahtı kavı, talihi yâr
Kehlesi’ dahi mahallinde onun işe yarar.”

***
Yani; “Bir kimsenin bahtı açık, şansı da yaver olursa, onun biti bile yerinde, zamanında işe yarar, yükselmesine yardım eder.”

***

Yükselmek isteyen, makam isteyen, güzel baht istesin... Bahtı güzel olana BİT bile yardım eder...

***

Yukardaki ''BİT''lerin, Büyükşehir Belediye İktisadi Teşekkülleri ile ona bağlı KONBELTAŞ'la hiç bir alakası yoktur, sadece isim benzerliğidir...

***

Önceki ve Sonraki Yazılar