Süleyman Küçük

Süleyman Küçük

Belediyeler ve hizmet kusuru

Ülkemiz hukuk devleti ilkesinin yeterince bilinmemesi, uygulanmaması ve devletin kendini koruma saikinin bir sonucu olarak idare çok defa kusurlu olduğu hallerde veya kusurlu olarak verdiği kararları neticesinde vatandaşlar çok uzun sürelerde zarar uğramışlardır.

Hâlbuki Türkiye’de geçerli olan adli-idari yargı ayrımı neticesinde, idarenin eylem ve işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar adli yargıdan ayrılarak idare mahkemeleri yargı yeri olarak belirlenmiştir.

Hukuk sistemlerinde sorumluluk, başkalarına verilen zararın karşılanması yükümlülü­ğünü ifade eder.

Başkalarına zara verenler gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri olabileceği gibi devlet ve diğer kamu tüzelkişileri de olabilir.

Bizdeki uygulamaların tersine çağdaş gelişmiş ülkelerin hiçbirinde kişilerin ve yöneticilerin sorumsuz olduğu kabul edilemez olduğu gibi idarenin de sorumsuz olduğu veya olması gerektiği iddia edilemez.  Çünkü vatandaşın sorumlu olduğu gibi idarenin de sorumluluğunun kabulü çağdaş hukuk sistemlerinin ol­mazsa olmazlarından biridir.

İdarelerin yaptıkları işlerden dolayı muhatap olacakları hizmet kusurları kişilerinkinden farklı olarak olayda kasıt, ihmal, dikkatsiz­lik gibi şartların aranmadığı çok daha esnek bir sorumluluktur.

Bu sebepledir ki belediyeler ve bağlı kuruluşlarının hizmet kusurları olayların birbirinden bağımsız olmalarına rağmen Yargıtay tarafından belediyelerin hemşerilerine veya vatandaşlara verebileceği zararları özü itibariyle bir haksız fiil olarak germekte ise de, belediyelerin kamu hizmetinin ifası sırasında üçüncü kişiye verdiği zararlar hizmet kusuru saymaktadır

Yerleşik İçtihatlarda ise hizmet kusuru, idarenin yürüttüğü bir hizmetin kurulmasında, düzenlenmesinde ya da işleyişindeki bo­zukluk olarak tanımlanmıştır.

Buna paralel olarak Danıştay 10. Dairesinin 17.10.1983, E. 82/185, K. 83/1984 sayılı kararında ise bir olayda hiz­met kusurunun varlığından söz edebilmek için, “… İdarenin yürütmekle yükümlü bulunduğu kamu hizmetinde, kuruluş işleyiş ya da personel açısın­dan gereken emir ve talimatların verilmemesi, denetiminin yetersiz olması, hizmete tahsis edilen araç ve gereçlerin hizmet gereklerine uygun ve yeterli olmaması, gereken tedbirlerin alınmaması veya geç veya zamansız alınma­sı gibi nedenlerle bir aksaklık, bozukluk, düzensizlik, eksiklik veya sakatlık meydana gelmiş ve oluştuğu ileri sürülen zararın da bundan kaynaklamış olması…” gerektiği ifade edilmiştir.

Belediyelerin en bariz hizmet kusurlarından birisi Selçuk Üniversitesi Kampüsünden Necmeddin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesine Kadar uzanan ve artık şehir içinde kaldığı herkesçe kabul edilen çevre yoludur.

Yayaların hiçbir şekilde düşünülmediği ve trafiğin son derece hızlı akması için elden gelen gayretin gösterildiği bu yolda geçmiş yıllardaki ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları olmasına rağmen yayalar bir tarafa araç trafiği için bile yeterince düzenleme yapılmadığı görülmektedir.

Sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan tüm itirazlara rağmen yapılan alt ve üst geçitler üniversitelerin mühendislik fakültelerinde ders olarak okutulacak kadar hatalarla doludur.

Bunun son örneklerinden biri sadece rant elde etmek amacıyla alt geçidin hemen yanındaki belediye arsasının satılmasıyla yapılan otoparksız alışveriş mekanıdır.

İmar kanununun yanı sıra belediye kanunun da belediyelere birçok görevler vermiştir.

Belediyeler imar planlarını yapmak kadar yapılaşmaların imar mevzuatına uygun gerçekleşmesini sağlamakla da yükümlüdürler.

Bu kadar yoğun trafiğin işlediği bir ana yol üzerinde yeterli miktarda otopark alanı ayrılmayan bir alışveriş merkezinin getireceği ilave trafik yükü belediyelerin imar mevzuatından kaynaklanan görevlerini yerine getirmedikleri veya en azından gereği gibi yerine getirmediğine ilişkin ciddi bir örnektir.

Her geçen gün trafik yükünün arttığı şehir içindeki kavşakları görmezden gelerek popülizm yolunu seçmek suretiyle çevre yolları olarak bilinen güzergahlara yaptıkları geçitlerle trafik sorununu çözeceğini zannedenlerin hizmet kusurları ne yazık ki her geçen gün biraz daha artmaktadır ve bu sorumluluk eninde sonunda onları bulacaktır.


Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.