Allah İçin Yapılan Hicret Huzura Götürür

Hicret “kişinin herhangi bir şeyden bedenen, lisânen veya kalben ayrılıp uzaklaşması” demektir; ancak kelime daha çok “bir yerin terkedilerek başka bir yere göç edilmesi” anlamında kullanılır. Namaz Allah’a hicret etmektir. 

Hicret hem bedenen hem ruhen yapılır. Bedenen yapmak size eza ve cefa yapılan yerden uzaklaşmaktır. Ruhen yapılan namaz kılmak gibi, hacca gitmek gibi, kendini kötü huylardan bağımlılıklardan arındırıp Allah’a ulaşmaktır. Allah’tan gayri her şeyi terk etmektir. 

Hicret Allah’ın emriyle dünyadan ahirete geçiştir. Hacca gitmek gibi. Hacca giden günahlarını ve tağutlarını bırakır döner. İşte hicretin amacı da bu. Kendinizi, benliğinizi, nefsinizi bırakın öyle ahiret yoluna çıkın. Bizim yolumuz hicret yolu.

Hicret Allah yolunda olunca doğrudur. Bizlerde namazla, kötü huylarımızdan kurtulmakla hicret ederiz. Kötü insanlardan, kötü huylardan, kötü eylemlerden uzaklaşmak hicrettir. 

Namaz Allah’a hicret ettiğimiz bir yoldur. Dünyayı bırakıp Allah’ın  huzuruna çıkarız. Dünyayı Allah için terk etmek hicrettir.

Allah yolunda savaşmak için yurtlarını terk edenler ahiretin sahibi olacaklardır. Allah’ın dinini yaymak için çıkılan her yol hicrettir. Allah katında yolların en güzelidir.

Bu yola baş koyanlar Allah’ın rahmetinden emin olsunlar. Allah rahmetiyle onları kuşatmıştır. Hiç bir yaratılan onlara zarar vermez. Allah yolcusudur onlar.

O halde bu yolda ilerlerken Allah için hicretler yapalım. Karşı komşumuz namaz kılmıyor. Hadi namazı anlatmak için komşumuza gidelim. Gençler uyuşturucu batağında hadi uyuşturucunun zararlarını anlatalım. Camilerde sohbetler edelim. Allah’ı her yerde anlatalım. İşte bu bile hicrettir.

Bu da basit bir şey değildir. Allah için yapılan hicrettir. Hiç olmazsa bunu yapalım. Bu yola çıkınca Allah’tan ne istersen iste. Hiç günahsız olursun. Allah seni affeder. Mağfiret eder. Tüm dünyayı ahireti emrine verir. İşte o zaman halife olursun. Şeytanın kıskandığı meleklerin emrinde boyun eğdiği halifeliği işte o zaman hak edersin.

Peygamber efendimiz Allah için Mekke’den Medine’ye hicret etmişti. Bu hicret Allah’ın emriyle gerçekleşti. Allah yolunda bir hicrettir. O halde Allah peygamberimizden hicret isterken Allah yolunda hicret etmeyi bizlere gösterir. 

Peygamberimiz düşmanlarından korktuğu veya öldürülmekten korktuğu için hicret etmedi. Allah Medine’ye onu yolladı. O topraklarında peygambere ihtiyacı vardı. Peygamberimiz hicret ederken tüm yaratılmışları ermine Verdi. Örümcek ağ yaptı. Güvercin yuva yaptı. Yılan onu görmek istedi. Daha neler neler. İşte hicret edene Allah bu kadar cömerttir. 

İslamı yaymak için hicret edin. Gittiğiniz o yollarda olanlar size hizmet halinde olacak. Allah hep seninle.. Ne istersen iste. Ama Allah senin istemene bırakmaz. O sana zaten verir. Allah esirgeyen ve bağışlayandır. 

Birinci yol Allah’la ol. Her daim Allah bizimledir. Bunu bil. Sende her daim Allah’la ol. Allah için yaşa. Ne yaparsan Allah için yap. Allah seni görüyor. Ona göre davran. Allah bizimle sen başka yere gitme..

İkinci yol, namaz kıl. Sadece bana secde et. Bana namazla gel. Hicret et. Miraç yaşa der.

Üçüncü yol, zekat ver, zekat Allah’ın verdiğinden başkalarına vermek. Bir nevi teşekkür etmek. Sen bana verdin bende senin gibi olayım kullarına vereyim demek. Verdiklerinin şükrünü vererek yapmak. Allah cömerttir. Cömert olanı sever. Sizde cömert olun. Cömertlik kapılarını açın.

Dördüncü yol, peygamberlere iman. Tüm peygamberlere koşulsuz şartsız inanmaktır. Peygamberlerin hayatlarını okuyup anlayıp, onların yolundan gitmektir. Peygamberler Allah’ın tebliğcileridir. Allah onlarla bize mektup yollar. Dört büyük kitabı onlarla yollamıştır. Kitabı onların yaşayış şekilleriyle açıklamıştır. Allah’a gidilecek yolun peygamberlerin yolunu takip etmemizle bulunacağını göstermiştir.

Beşinci yol, Tüm verdiklerini Allah’a ver. O zaman en kıymetlilerini verirsin. Verdiklerini geri alırsın. Allah borcunu kat kat öder size..

Allah’a ibadetlerle yaklaşılır. Böyle yapan bir kulun yolundaki kötülüklerin üstünü örter Allah. Bir insan, Allah ile arasını düzeltirse, Allah onun insanlarla arasını düzeltir. 

Önceki ve Sonraki Yazılar