1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. Öncü nesiller yetiştirilecek
Öncü nesiller yetiştirilecek

Öncü nesiller yetiştirilecek

Selçuklu’da ilk ve tek Fen ve Sosyal Bilimler Programı uygulayan Ayşe Kemal İnanç Anadolu İmam Hatip Lisesi bu yıl ilk öğrencilerini kabul edecek. Okul Müdürü Yahya Akkaya, amaçlarının öncü nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi

A+A-

Ayşe Kemal İnanç Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yahya Akkaya,  gazetemizin sorularını cevapladı. Okul olarak öğrencilerin birçok alanda gelişmeleri odaklı çalıştıklarını belirten  Yahya Akkaya, “Selçuklu ilçesinde tek olan proje okulumuzun amacı öğrencilerin ilmi bilgilerin yanında fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında da gelişimine katkı sağlamaktır“ dedi.

**Kısaca okulunuzu tanıtır mısınız?

-Ayşe Kemal İnanç Anadolu İmam Hatip Lisesi hayırseverlerimiz Ayşe-Kemal İnanç tarafından yaptırılmış olup, 2011-2012 Eğitim Öğretim döneminde 19/09/2011 tarihinde eğitim öğretime başlamıştır. Okulumuzun ismi 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı başında Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirilmiş, bu tarihten itibaren okulumuza sadece kız öğrenciler alınmıştır. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren okulumuz Bakanlığımız tarafından Fen ve Sosyal Bilimler Programı uygulayan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak belirlenmiştir. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı için bu programda ki 9. Sınıf kontenjanımız 136’dır.

 

HEDEFİMİZ EĞİTİMİN YÜKSELEN YILDIZI OLMAK

**Neden Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi?

-Kurum olarak hedefimiz, Konya’nın ve bölgenin din, ilim ve fen alanlarında eğitimin yükselen ve tercih edilen yıldızı olmak, memleketimizin ve insanımızın huzur ve mutluluğunu temin edecek, kadim medeniyetimizi ihya ederek geleceğimizi inşa edecek öncü bir nesil yetiştirmek.

17-2-016.jpg

**Fen ve sosyal bilimler programı uygulayan anadolu imam hatip lisesi ve programının amacı nedir?
-
Anadolu imam hatip liselerinin tamamında öğrenciler fen bilimleri veya sosyal bilimler alanında olabildiğince fazla ders almaktadırlar. 11. sınıflar 17 saat, 12. sınıflar 18 saat ders alarak bir üst öğrenime hazırlanmaktadırlar. Bu açıdan bakıldığında anadolu imam hatip liselerindeki dersler spor, sanat ve yabancı dil derslerindeki biraz eksikliler dışında anadolu liseleri ile tamamen aynıdır. İlave olarak öğrenciler imam hatip okullarına özgü Kur’an, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Siyer, Kelam, Akaid, Dinler Tarihi gibi dersleri almaktadır. Fen ve sosyal bilimler programının uygulandığı Anadolu İmam Hatip Liselerinde ise öğrenciler, fen bilimleri veya sosyal bilimler alanında yukarıda belirtilen ders saatlerine ilave olarak altı (6) saat daha fazla ders alabilmektedir. Ayrıca okulların üniversitelerle protokoller yaparak ortak çalışmalar yapması öngörülmektedir.

**Bu programın amacı nedir?

-Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim görüp fen bilimlerine ve sosyal bilimlere ilgi duyan öğrencilerin kabiliyetleri doğrultusunda gelişmelerine destek vermek, rasyonel ve analitik düşünme becerilerini geliştirmek,

-Bilim ve medeniyet tarihimizde öne çıkan bilim insanlarını ve düşünürleri tanımalarını, onların hayatları, eserleri ve etkileri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak,

-Öğrencilerin fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda daha donanımlı, özgüvenleri yüksek, kendi medeniyet değerlerinin farkında olarak yetişmelerine ve onların yükseköğrenime hazırlanmalarına katkı sağlamaktır.

 

ÖĞRENCİLERİN HER ALANDA GELİŞMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

**Fen ve sosyal bilimler programı uygulayan okulunuzda ders içeriği nasıldır? Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinden farkı nedir?
Fen ve Sosyal Bilimler Programı uygulayan okulumuzda okutulan derslerin haftalık ders saatleri Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri ile oldukça yakın olup pek az bir fark vardır. Bu fark da daha çok dil, spor ,sanat ve meslek derslerindedir. Okulumuzda öğrenciler az bir eksiklikle fen liseleri ile sosyal bilimler liselerinde okutulan alan derslerini almakta, ilave olarak imam hatip okullarına özgü dersleri okumaktadırlar.

**Öğrenciler Fen bilimleri alanı ve sosyal bilimler alanına ne zaman geçmektedir? Fen Bilimleri alanı ve sosyal bilimler alanın ders saatleri nedir?
-Öğrenciler 10. sınıftan itibaren fen bilimleri alanı veya sosyal bilimler alanında ders seçebilmektedir. Bu dersler, öğrencinin devam edeceği alan, öğrencinin ilgi ve istekleri, derslerdeki başarı durumu ve hedeflediği yükseköğretim programı doğrultusunda öğrenci, veli ve okul tarafından ortaklaşa belirlenmektedir. Öğrenciler belirledikleri alan doğrultusunda fen veya sosyal bilimler alanı ile ilgili dersleri 10. sınıfta 2 saat, 11. sınıfta 19 saat, 12. sınıfta 20 saat almaktadırlar.

 

**Fen bilimleri alanında seçilen ve okutulan dersler hangileridir? Fen liselerinden farklı olanlar var mıdır?
 -Fen bilimleri alanında seçilen ve okutulan dersler; Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilim tarihi ve uygulamaları, Matematik tarihi ve uygulamaları dersleridir. Fen liselerinde ilave olarak bilgisayar bilimi dersi vardır. Fen ve sosyal bilimler programlı okulumuzda fen bilimleri alanını seçen öğrenciler, dört yıl boyunca fen bilimleri alanındaki derslerin yanı sıra üniversitelerden akademik destek almakta ve alanında uzman akademisyenler tarafından verilen seminer ve konferanslara katılmaktadır. Ayrıca her yıl için fen bilimleri alanında belirlenen okuma kitapları olmaktadır. Ayrıca okulumuzda farklı bilimsel etkinlikler ve projeler de olmaktadır.

 

**Sosyal bilimleri alanında seçilen ve okutulan dersler hangileridir? Sosyal Bilimler liselerinden farklı olanlar var mıdır?
-Sosyal bilimleri alanında seçilen ve okutulan dersler; Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Mantık, Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Bilim Çalışmaları, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersleridir. Sosyal bilimler liselerinde fark olarak sanat tarihi ve osmanlı türkçesi dersi okutulmaktadır. Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi dersi ile islam kültür ve medeniyeti dersi programları birbirine çok yakındır. Fen ve sosyal bilimler programlı okulumuzda sosyal bilimleri alanını seçen öğrenciler, dört yıl boyunca sosyal bilimleri alanındaki derslerin yanısıra üniversitelerden akademik destek almakta ve alanında uzman akademisyenler tarafından verilen seminer ve konferanslara katılmaktadır. Ayrıca her yıl için Sosyal Bilimleri alanında belirlenen okuma kitapları olmaktadır. Ayrıca okulumuzda farklı bilimsel etkinlikler ve projeler de olmaktadır.

SOSYAL ETKİNLİKER YÖNÜNDEN ÇOK ZENGİN BİR OKULUZ

**Fen ve sosyal bilimler programlı okulunuzda okul ortamı nasıldır?
Okulumuz sosyal-kültürel ve sanatsal etkinlikler açısından oldukça zengin bir geleneğe sahiptir. Fen ve sosyal bilimler programlı okulumuzda eğitim alan öğrenciler de bütün imam hatip okullarında gerçekleştirilen sosyal kültürel faaliyetler ve eğitim etkinliklerinden yararlanmaktadır. Kendilerini geliştirecekleri birçok sosyal ve kültürel faaliyette yer almaktadırlar. İmam hatip liselerinde uygulanan “Okuyan 7’ler (kitap okuma takımları)”, “Kırk Şair-Şiir Etkinlikleri”, “Kırk Hadis-Ayet etkinlikleri”, “Öğrenci Panelleri”, “Münazaralar”, “Müze ile Eğitim”, “Genç Bilginler Bilim Çalışmaları”, “Mûsikî Koroları”, “Tematik Yaz Eğitim Etkinleri”, “Genç Hatipler”, “Kur’an-ı Kerim ve Ezan Okuma Yarışmaları”, “Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları” gibi birbirinden farklı özgün çalışmalarla öğrenciler mânevî, ahlâkî ve kültürel yönden gelişmekte, sosyal sorumluluklarının farkında olmaktadır.

**Fen ve sosyal bilimler programlı okulunuzun en önemli avantajı nedir?
-Birincisi okulumuz Selçukluda fen ve sosyal bilimler programı uygulayan ilk ve tek kız anadolu imam hatip lisesi. Okulumuzun üniversitelerle işbirliği yapması, protokoller imzalayarak çalışmalar yürütmesi esastır. Bu bağlamda öğrenciler akademik camia ile tanışmakta, üniversitelerin birikiminden yararlanmaktadır. Araştırma ve inceleme yöntemleri hakkında bilgi edinmektedirler. Belirli başarıları olan öğrenciler tematik yaz etkinlikleri bağlamında “Bilim ve Teknoloji” etkinliklerine katılma imkânına sahiptir. Öte yandan imam hatip liseleri ile ortak çalışmaları olan kamu kurumları, mezun dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla da farklı projeler gerçekleştirilebilmektedir.

EN İYİ ŞEKİLDE ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIYORUZ

** Fen ve sosyal bilimler programlı okulunuzun üniversite hazırlıkları nasıl?
-Okulumuzun  üniversitelerle protokollerinin olması ve ortak çalışmalar yapılması, seminer ve konferanslar ile öğrencilerin akademisyenlerle birlikte eğitim faaliyetlerinde bulunması onları üniversite ortamına güçlü bir şekilde motive etmektedir. Öte yandan öğrenciler okudukları kitaplar, aldıkları seminerler ve katıldıkları konferanslar ile yükseköğrenimde eğitim görecekleri fen bilimler alanı veya sosyal bilimler alanı ile ilgili kültür ve medeniyetimizin birikimlerinden yararlanmış olmaktadırlar. Tercih ettikleri alanla ilgili okulumuzun verdiği kazanımlarla birlikte güçlü bir hazır bulunuşluk imkanı elde etmektedirler. Ayrıca okulumuzda üniversite hazırlıkları için destekleme ve yetiştirme kursları düzenlenmektedir.

 

**Fen ve Sosyal Bilimler programlı okulunuzdan bu programı uygulamayan okullara geçişler nasıldır?
**Bu okullardan diğer ortaöğretim kurumlarına geçişler ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde belirtilen nakil ve geçişlere göre kontenjan boşluğu ve puan üstünlüğüne göre olmaktadır.

 

**Fen ve sosyal bilimler programlı okulların yönetici ve öğretmenleri hangi usulle atanmaktadır?

-Bu okulların yönetici ve öğretmen atamaları tıpkı fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinde olduğu gibi normal tayin ve atama usulüyle olmaktadır. Bu konuda fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinden hiçbir farkı yoktur. Anadolu imam hatip liseleri ve haftalık ders çizelgeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için:

1. http://dinogretimiokullar.meb.gov.tr/
2. http://dinogretimi.meb.gov.tr/
3. http://dogm.meb.gov.tr/
4. http://dogm.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/icerik/11

adreslerine göz atabilirsiniz.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
2 Yorum