vuru="Yorum Yap">//span t/div:/div class="POLİT-source"> /h2 class="POLİT-obaşvuru varticleSectiobaşvuru va>> //h2 /div class="u.cr-size">Tokat'sun Tuta l ilntesinee Şek r" calıştayı'illkatılan > "Hiçek, izleme komisyonuna başvuramyoruz"//p tp>Mzleme komarau tle" conda tulMilnDursun Çiçek, izleme komisyonuna başvuranların hepsinin man Kılıçdproğlu,l"unu düşünmediklerini ifad inkim savcılaad ask rın şeklinee. ter:ti nae delwitepsininın dahil tle" content. Tnıfl M kaydnlalen 30er:te yiksun tle" contente Bu Durın Çiçek, izleme komisyonuna başvuramyoruz. O aedi if iki yöntem uygulMyoruz. uirinccsi avukatları il temas kurMyor ee dosyayı sorgulMyoruz. İkinccsi ilnte ee il tle"ka Dsuklarımıza otsrdukları bölgey göre sorarau onurın araştsurma sl Mçlarını bekliyoruz. Aceı riniyoruz. Yapılan inkssuzDsuklar izleme iyetın ente İyi ayıklamak lazım. Bu aranmegenten suçtörgüü FETÖ mwiiti Dursunın da araDursuna ssuzdsuğınıa başvurmyoruz. O aedi if cezaevinee tutskDutommaDursuna rzleni izleme komi Dura diyoruz ki biraz sabsurlı omund kitip okuyund kitip yazınd ,por yipıne Ama gün saymayın. Bi 4,5 yıl cezaevinee kaldsum. Stresin kaynağıdsur, aileın in strese soknt. Domiyısı iı rn kısa sürnde yargı ayağa kalkacak. Devlet h silahlı kuvvetın d MİT ayağa kalkacak, Cumhe iyet'in ksrumu inl:te geleceke İçn ee kumpas, FETÖ örgüü de yok. Domiyısı alal yargıDunacaklaad bnunn garant sincrveriyoruz. Alal yargıDumayan inkim ee savcılaaı önce tiz inşifrn maceğiz" diye st Mştue//p tp>> /div class="POmme="_add clearfix tform m thodaşos:p id="POmme="_form1 onsubmit="return addCOmme="(1, habaha);">//span tinpu('send',t:x:p k: &qumemk r_T19:13id="memk r_T19:13class="memk r_T19:13placehomier="AD-SOYADli/inpu('send',submit"ek: &quPOmme="_submit"eid="POmme="_submit"eclass="POmme="_submit"e.mlue00YORUMLAli//form tdiv class="infop:/b>UYARI: Küfürd inkaretr ernccin maici cmaleın veya imaDur, inançlara saldsurı içnend imla suraDları il yazımmamış,