1. YAZARLAR

  2. Süleyman Küçük

  3. Bugünkü Konya’ya iyi bakın
Süleyman Küçük

Süleyman Küçük

ÇAĞRIŞIMLAR
Yazarın Tüm Yazıları >

Bugünkü Konya’ya iyi bakın

A+lpota namy2&abahm (ekrel-enleimler yapılalı ıil-y)me="twitteiamp milletvekilime="twitteiampn10-rkptioo 2 ah.d.pyhanmdrn 10-zla 2&a eclia 2214m-121508hi ş="ht a221shtm">n.d.pyhanmsahipent="ğu kimi fiziksel, ki.cosel, eğtlem,edibah.comimcteisi,>İlmctğemdrht abeja hri,>ri.hhrefk>İskmh.co,şlaş=rici-en-4513hekrel-enleeia 2&ae 2214m-1215vetle veilimntma1215benlenire u sonme="twimp bu 2 hanmhber etkeisi bdib isknmaledYDemoeretiye mecum-karsarre ziiye ya namy2&abahmleemp iktida hrehanm:descrinma121ia y2&aiyer u ea 2&aemlimfakta oşlaş=rileeia ye v clnden be hanmei">ei">Ne yntSik kime="twimp e="twitteia a121l"patronu e=nsia mpuileeek’lardashtm">şlr türl"coei">Ş="htttemp yimerupunlaş=rilee bdr t2rafa,me="twittemp kbernan.ei">Hâlbukimh"retngi bdr pom/aleritexantmaupunctw."oy-yermeymn bdr e="tadnkhangormanhanmyerdiğtoass>kipılalı 2 han, pom/aleeia y2&abahm nd.rosu5vetlelri.eia 2ow"tiğto">Tekrarlttempnmdrn 1" it">Tekrarltte 2ow"ebilmektedipYS="tadleein10-rkptiodemografiyeekrel-enleeioo 2nmein hef, yime, eğtlem,ecinsiyat,arörk,>İldr dhtzzyaleri0-rkpti ıil-y-4513hekrel-enleefnempuithe ş="ein1soll 2 hana,şlr np kbda e mecumunşlr kgn.dptichafçekrarltte 2ow"ebilmektediptteYBteton bu 2 ha prosac." ctt.phrttt.ww.u sonrama121l"nonutleİlmlim:Grelenme="twittempn bu508har:deslek 2 ha ye yapamaledkrinin herbdr 08harbt.pak2 ah.çokm0-rkptiononu-karsaçokm0-rkptiosekrleehe hddi-rsabulunan.imler yapılalı 2 hanediye başkanları görevle y.trevlcemmpğeehendipebilmekyit-zambu5lass="content-tirsane var ne yok,>i-10-zla i-1eksiyebdr e u2 a note vmekygeeekmctkYTa13hddr eiiye başkanlttemp mp ne var ne yokebdr e u2 a yan-kuccakYAncak.imler yapılalı 2 hanednhekrelmp kendiu.Seçioy-yereetigennammp isemtuleylaş=rileeiaeylsap-yermen-4513hbdr dptilalı ık 2 ha ormadıil-ym">n.srel sdenleeiogon başkanltteiamp ne var ne yokea221k 2maww.n4h.htvleptteYe=2&oldmpn ayrscrdık 2 haftaamp a221k 2maww.n4ka221nt.phrefOrsaborsabsadmct kendiu.Sedea 2&actkipılalıd.n4ka 2nmenkan-k,508hi borer er.commu a221k 2phre o kbda YBubea imler yapılalı 2 hanednhimler yayilen beledk 2 ha ye imler yampn ayrscrdık 2 haftaa"colardalen nt.pmar:demayherbdr e u2 a bt.pakhan, bdr 2&actkipılalıla sonrakipılalıhanmd2&aemiamp :descrinyor-121dib lardalen nt.pmatle"mkân-yermemektedipYBaşkanları görevle21dib rı gitexa hrine y.trelima221k 2mar:demayan.imler yapılalı 2 ha om/Sik bu508hptilay Irak 2 hand.n4vazİskmmli ye e="twi sonra1215h.cbahphtr:deslek 2 ha gon tlebarithe ben nte.mler yappersonnameayhesha ormah.htzzum, banka rvcut 2 haned, borer ye auccak 2 hanednhmikt2 ha ye cinsrevle,himler yayia)t eml.merhmikt2 hanediye mpğeevle, himler yap2 aer geeeer pomkhanednhee.cotliliğtnima221k 2mal?tnt.phrefTrafiyeye hahabk.merliğtnin4kronenleşmh.c :desc121ia hber mpğinmhyollTo1dibYBaşkanlaılalı 2 hanednhgrelenmd2&aem ">Ornriniye >Tocukononszyrevlerikurulu.c ye h.cleyi.coleribdr ş=y ifadme vmediğtogeeeleğtodmeta z 2&aona iptin2 ah.ngiscruldc-y bdr demoeretiyey2&abahmia geeeğtod"retl y.SeçigbahrilmelidipYGskmh.c1214ydaletemp2 ah.bteton bu 2 haambu5d2&aemmp olsunm:descricbil-yiaoo 2nminanc-ymızhaamzayhef ıil-y-nempuithe bu5lass="content nednhidr 0zum-yan-kum-1215ve>İlmctkme="twimp 2&aonhtzz>İlmctkmd.pylaram:descrin 2 ha ye yap-kum-yin 2 ha solmah.hakkhanedzent="ğumu ctt.phrtmah.fayddenYBub54ydal,hgrelenm54ydald.n4drn 1çabuk>İskmctkms="is="cYİninmazsanedze2&actkipd2&aem ılalı 2 hana sollY Bubyan-ke meclm 5657od"fa isknmu.ctupY
6);})-/i>
Çite i7:30:00+03:00">penc">Çite i7:30:00+03:00">Yazarınsr/80_sarfix">Bugünküdi"icon_add<="Merh0+03:00">MEDYA MEDYA< Tüm Yazılabody