1. HABERLER

  2. TÜRKİYE

  3. Başkan Özgökçe’den İlköğretim Haftası mesajı
Başkan Özgökçe’den İlköğretim Haftası mesajı

Başkan Özgökçe’den İlköğretim Haftası mesajı

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, 2016-2017 eğitim öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası münasebetiyle bir mesaj...

A+A-

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, 2016-2017 eğitim öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, y?ni bir ?ğitim öğr?tim yılın? d?h? b?şl?m?nın h?y?c?nını v? mutluluğunu b?şt? öğr?ncil?r, öğr?tm?nl?r, veliler ve tüm esnaflar ?lm?k üz?r? t?plumun tüm k?siminin y?ş?dığını söyl?di. Geleceğimizin sahibi olan ç?cukl?rın ve gençlerin, asrın v? öt?sinin g?r?ksiniml?rin? gör? y?tiştirilm?si hususunun t?plum ?l?r?k ?n f?zl? ön?m v?rilm?si g?r?k?n k?nu ?lduğunu if?d? ?d?n B?şk?n Özgökç? "Sağlam k?r?kt?rli, k?lit?li v? tam donanımlı y?tişmiş bir n?sil, ülk?mizin ve yeryüzünün ?n ön?mli s?rm?y?si ve yatırımıdır. Güçlü v? k?lkınmış bir Türkiy?'nin y?lu d? hiç şüph?siz cehaletten arındırılmış, her alanda mükemmel bir ?ğitim ve öğretimd?n g?çm?kt?dir. M?d?rnl?şm?nin, ?k?n?mik, sosyal ve kültürel k?lkınm?nın t?m?li çok iyi y?tiştirilmiş, k?lit?li v? k?r?kt?rli ins?n gücüdür. İnançlı ve sağlam karakterli g?nç v? din?mik ülk? nüfusumuz? iyi bir ?ğitim imk?nı s?ğl?ndığı t?kdird?, ülk?miz düny?d? süp?r güç ?lm?sı için önünd? hiçbir ?ng?l k?lm?yacaktır. Nitekim tüm dünyada özelliklede bölgemiz ve Ortadoğu'nun en önemli sorunu hiç şüphesiz cehalettir. Bunu da gidermenin tek yolu eğitimdir. Dünya çok büyük bir buhran geçirmektedir. Bediüzzaman hazretlerine göre İslam aleminin en büyük üç hastalığı; cehalet, zaruret ve ihtilaftır. Üstad Bediüzzaman Said Nursi çare olarak sunduğu reçete de ise sanat, marifet ve ittifak ile bu teşhislerini tedavi edileceğini belirtmektedir. Bu 3 unsur, birbirleriyle çok sıkı ilişkilidir. "İlimsiz marifet, marifetsiz sanat olamaz" düşüncesinden hareketle kendi sistematiği çerçevesinde geri kalmaya sebep olan bu unsurların aşılması yolunda "müspet hareket" tarzını geliştirmiştir. Cehalete karşı ilim ve marifet, zarurete karşı sanat, teknoloji ve sanayi alanlarında ilerleme, ihtilafa karşı ise bir vücudun azaları, bir fabrikanın çarkları, bir binanın tuğlaları gibi birbirinde fani olmak derecesinde ittihat ve ittifak etmek gerektiğini ifade eden Bediüzzaman'ın düşünceleri ilim ve bilim insanlarının, eğitmenlerin, öğretmenlerin dikkatli nazarlarıyla tetkik edilmeyi beklemektedir. 21'inci yüzyılda eğitimin amaç ve hedefinin aslında bilgi toplumundan bilgeliğe geçişi sağlamalıdır. Sosyal kalkınma, kapsamlı ve kapsayıcı alternatiflerle insanların fırsat ve tercihlerinin artırılmasını amaçlanmalıdır. Eğitim ile gencin, kadının, dezavantajlının, engellinin, yaşlının, şiddete maruz kalanın, kendini ifade etmekte zorlananın sıkıntı ve farklı düşünme engellerinin ortadan kaldırılması, her türlü yoksullukla ve yoksunlukla mücadele aracı olarak görülmelidir. Bir şekilde örgün eğitimin dışında kalan kesimler ile belediyeler olarak düzenli olarak yaygın eğitim çerçevesinde faaliyetlerimiz bu dönemde artarak devam edecektir" dedi.

Öğr?tm?n v? v?lil?r? d? s?sl?n?n B?şk?n Özgökç?, öğr?tm?nlik m?sl?ğinin kuts?l v? ulvi bir m?sl?k ?lduğunu v? ?sıl ?m?cının y?ni n?sill?r? ç?ğın g?r?ktirdiği bilgi v? d?n?nımı k?z?ndır?r?k ?nl?rı içind? bulundukl?rı ç?ğı ?nl?yıp y?ruml?y?bil?c?k bilgi düz?yin? ul?ştırm?k ?lduğunu k?yd?tti. Öğr?tm?nl?r?, "öğr?ncil?rin ilgi v? k?biliy?tl?rini g?liştir?r?k ?nl?r? g?r?kli bilgi, b?c?ri, d?vr?nış v? birlikt? iş görm? ?lışk?nlığı k?z?ndırm?k sur?tiyl? h?y?t? h?zırl?m?k v? k?ndil?rini mutlu kıl?c?k v? t?plumun mutluluğun? k?tkıd? bulun?c?k bir m?sl?k s?hibi ?lm?l?rını s?ğl?m?k ?n büyük h?d?finiz ?lm?lıdır" diy?n B?şk?n Özgökç?, v?lil?rin d? ç?cukl?rı için ?kull? sür?kli il?tişim v? işbirliği içind? ?lm?l?rının ç?k ön?mli ?lduğunu k?yd?tti. Özgökç?, "Öğr?nci-öğr?tm?n-?kul yön?timi v? v?li ?r?sınd? kurul?c?k s?ğlıklı bir il?tişim, öğr?ncil?rin b?ş?rıl?rını ?rttır?c?ktır" if?d?l?rini kull?ndı.

Öğr?ncil?r? d? s?sl?n?n Başkan Özgökç?, "Sizl?r bizim g?l?c?ğimizin t?min?tısınız. Bizim bütün g?yr?timiz sizl?rin y?tişm?si, sizl?rin mük?mm?l f?rt ?l?bilm?si içindir. Önümüzd?ki yüzyılın bilim insanları, yön?ticil?ri, öğr?tm?nl?ri, d?kt?rl?rı, sp?rcul?rı, müh?ndisl?ri, y?z?rl?rı, ş?irl?ri v? s?n?tçıl?rı sizl?r ?l?c?ksınız. Bu yüzd?n tüm t?kn?l?jik g?lişm?l?rd?n mutl?k? y?r?rl?nm?lı, k?ndinizi iyi y?tiştirm?li, b?şk? bir d?yişl? ç?ğın öt?sini y?k?l?m?lısınız. Bizl?rd? bunun için ?limizd?n g?l?n h?r ş?yi y?p?c?ğız; ?kuy?n, ?r?ştır?n, s?rgul?y?n, s?nuç ?l?bil?n, ülk?sini, mill?tini, b?yr?ğını, t?rihini s?v?n bir?r ins?n ?l?r?k y?tişm?niz biz y?r?l yön?ticil?rin ?n büyük ?m?cıdır" diye konuştu.

G?l?c?ğin t?min?tı ?l?n ç?cukl?rın ?ğitim öğr?tim h?y?tınd? ön?mli bir y?ri ?l?n ilköğr?timin, d?v?mı g?l?c?k uzun bir y?lun b?şl?ngıcı ?lduğunu vurgul?y?n B?şk?n Özgökç?, "2016 - 2017 eğitim öğr?tim yılının b?şt? öğr?nci v? öğr?tm?nl?rimiz ?lm?k üz?r? bütün t?plumumuz? h?yırlı ?lm?sını diliy?r, İlköğr?tim H?ft?sı n?d?niyl? ç?cukl?rımızd?n hiçbir f?d?kârlığı ?sirg?m?y?n, h?r z?m?n ?nl?rın y?nınd? y?r ?l?n ?il?l?rini, öğr?tm?nl?rini ve idarecilerini kutlar, her geçen gün daha da güçlenen 65. hüküm?timizi d?rs kit?pl?rı v? m?d?rn sınıfl?rd? ?ğitim imk?nı s?ğl?dığınd?n d?l?yı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'a, kadirşinas ve vefalı seksen milyon adına teşekkür ederiz. S?vgili ç?cukl?rımız? üstün b?ş?rıl?r dilerim. Tuşb? B?l?diy?si ?l?r?k g?ç?n yıl ?lduğu gibi "Eğitime Tam Destek" sloganıyla bu yıld? g?l?c?ğimiz ?l?n s?vgili öğr?ncil?rimizin h?r z?m?n y?nınd? ?l?c?ğız. D?r g?lirli ?il?l?rin ç?cukl?rın? kırt?siy? d?st?ğimiz d?v?m ?d?c?ktir. Mini ?kul kütüph?n?l?rimiz? g?r?kli kit?p d?st?ği, ?kull?rımızın b?hç?l?rin? b?nk v? k?m?ly? ihtiy?çl?rı, ?ğ?çl?ndırm? v? sp?r ?l?nl?rının y?pımı n?kt?sınd? pr?gr?m? ?ldığımız ?kull?rımız? ç?k ?m?çlı sp?r s?h?l?rı k?z?ndırm?y? d?v?m ?d?c?ğiz. Dış m?k?n ile iç m?k?n çöp k?v?l?rı v? g?ri dönüşüm kutul?rını Tuşb?'d?ki tüm ?kull?rımız? bır?kıp, ç?vr? temizliği v? kültür?l ?ğitim, s?min?r v? k?nf?r?nsl?rımıza d?v?m ?d?c?ğiz" " şeklinde konuştu.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.